De set ups van Jessica de Boer tonen natuurlijke processen die autonoom hun weg vinden. Haar werk laat zien dat materie, of dat wat levenloos lijkt, in wisselwerking met andere stoffen in beweging komt en verandert en daarmee leven suggereert. "Zelfs als ik de materie controleer, ontstaat er leven. Ik geloof dat niet-leven alleen in onze gedachten bestaat, langs de grenzen van concepten die we construeren. Met mijn werk probeer ik onze ideeëen over wat leven behelst te verbreden. Door gebruik te maken van animistische en wetenschappelijke perspectieven kan ik spelen met observatie, experiment en intuïtie."
 
The set ups of Jessica de Boer show natural processes that find their way autonomously. Her work shows that matter, or what appears to be inanimate, interacts with other substances thereby triggering movement and change and suggesting life. "Even when controlling matter, life still emerges. I believe that non-life exists only in our minds, along the boundaries of concepts we construct. With my work I attempt to extend our ideas on what life is by employing animistic as well as scientific perspectives that allow me to play with observation, experimentation and intuition."