Als ArtScience kunstenaar onderzoek ik de autonome kracht van materie en hoe deze in wisselwerking met andere materie in beweging komt, verandert en leven suggereert. Mijn set ups van natuurlijke processen zijn een vorm van hedendaags animisme en tonen de magie van materie: door een nauwgezette keuze van schaal, verhoudingen en condities ontstaat er een zichzelf organiserend leven. Met mijn werk probeer ik onze idee├źn over wat autonoom leven behelst te verbreden.
 
As an ArtScience artist, I investigate the autonomous power of matter and how it interacts with other matter, changes and suggests life. My set ups of natural processes are a form of contemporary animism and show the magic of matter: the careful selection of scale, proportions and conditions creates a self-organizing life. With my work I try to broaden our ideas about what autonomous life entails.